[message_box]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]


Hiện blog đang trong quá trình code lại khiến quá trình truy cập có thể bị lỗi không báo trước. Kính mong quý độc giả thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện việc này sớm nhất.

[/col]

[/row]

[/message_box]
[gap height=”10px”]

[title text=”Hướng dẫn”]

[gap height=”0px”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”414″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ depth=”2″ cat=”414″ posts=”3″ offset=”2″ show_date=”false” excerpt=”false” image_width=”43″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[title text=”Tin Tức”]

[row_inner]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”412,1″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” image_width=”43″ text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[title text=”ROM XIAOMI”]

[row_inner]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”413″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”413″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”89%” image_width=”43″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[title text=”TÀI NGUYÊN XIAOMI”]

[row_inner]

[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”415″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ image_height=”56.25%” image_size=”original”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”415″ posts=”3″ offset=”2″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”89%” image_width=”43″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”xsmall”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar]

[/col]

[/row]