• photo 2018 08 14 02 31 17
  • photo 2018 08 14 02 31 19
  • photo 2018 08 14 02 31 21
  • photo 2018 08 14 02 31 23

Yêu cầu :

  • Android 5.0 trở lên
  • Đã unlock ( nếu chưa unlock tham khảo ở đây
  • Cài đặt qua TWRP ( nếu chưa cài tham khảo ở đây )

 TẢI XUỐNG

Phiên bản ổn định:

Phiên bản Beta:

Loại bỏ hoàn toàn Magisk:

Sending
User Review
0 (0 votes)