Thẻ: MIUI 11

3213

[Miroom] MIUI 11.1 V9.10.24

Mi8 SE và Mi8 Pro đã được cập nhật lên Android 10. Chỉ chuyển đổi từ Android 9 bằng cách xóa ngày bằng cách sử dụng TWRP Recovery từ cổng thông tin. Cải thiện kết …
image

[Xiaomi.eu] MIUI 11.1 V9.10.24

xiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI9_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI9SE_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI8Explorer_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI6_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.24_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.24_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.24_v11-9.zip Totals: 19 Items
image

[Xiaomi.eu] MIUI DEV 11.1 V9.10.17

Như thường lệ, cứ đến thứ 6 hàng tuần xiaomi.eu sẽ tung ra bản cập nhật MIUI dev tuần.. Vui lòng tải xuống theo link dưới xiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.17_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.17_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.17_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.17_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.17_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.17_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI9_9.10.17_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI9SE_9.10.17_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8_9.10.17_v11-10.zip …
b7af8c5c eaf9 488c ad42 e37da6b016dd

[Xiaomi.eu] Dowload MIUI 11 V9.10.10 / V9.10.11

xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI9LiteMICC9_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MINote3_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MINote2_9.10.10_v11-8.0.zip xiaomi.eu_multi_MIMix_9.10.10_v11-8.0.zip xiaomi.eu_multi_MIMix3_9.10.10_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI9_9.10.10_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8SE_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI6_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI6X_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_MI5_9.10.10_v11-8.0.zip xiaomi.eu_multi_MI5X_9.10.10_v11-8.1.zip xiaomi.eu_multi_MI5S_9.10.10_v11-8.0.zip xiaomi.eu_multi_MI5SPlus_9.10.10_v11-8.0.zip xiaomi.eu_multi_HMNote7_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.10.10_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.10.10_v11-9.zip xiaomi.eu_multi_HM5_9.10.10_v11-8.1.zip xiaomi.eu_multi_HM5Plus_9.10.10_v11-8.1.zip xiaomi.eu_multi_HM5A_9.10.10_v11-8.1.zip Totals: 24 Items xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.10.11_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8_9.10.11_v11-10.zip xiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.10.11_v11-10.zip Totals: 3 Items
b7af8c5c eaf9 488c ad42 e37da6b016dd

MIUI 11

Chào các bạn, Như vậy là MIUI 11 đã chính thức được phát hành, để giải đáp nhiều thắc mắc của các bạn trong suốt tuần vừa qua, mình xin chia sẻ với các bạn …