Bật tính năng ” OK GOOGLE ” cho các dòng điện thoại Xiaomi

 • Screenshot 2019 09 27 21 20 19 178 com.android.settings mh1569594327526
 • Screenshot 2019 09 27 21 20 24 096 com.android.settings mh1569594429472
 • Screenshot 2019 09 27 21 20 28 465 com.android.settings mh1569594550538
 • Screenshot 2019 09 27 21 20 42 926 com.android.settings mh1569594663722
 • Screenshot 2019 09 27 21 20 50 782 com.google.android.gms mh1569594714872
 • Screenshot 2019 09 27 21 20 54 818 com.google.android.googlequicksearchbox mh1569594759943
 • Screenshot 2019 09 27 21 21 01 852 com.google.android.googlequicksearchbox mh1569594803452
 • Screenshot 2019 09 27 21 21 01 852 com.google.android.googlequicksearchbox mh1569594803452 1
 • Screenshot 2019 09 27 21 21 08 177 com.google.android.googlequicksearchbox mh1569594854096
 • Screenshot 2019 09 27 21 21 13 005 com.google.android.googlequicksearchbox mh1569594895161

Cách bật tính năng OK GOOGLE như sau :

 • Vào cài đặt -> chuyển ngôn ngữ ENGLISH ( US )
 • Quay lại cài đặt -> chọn Google -> Search, Assistant & Voice -> Voice -> Voice Match -> bật ô Access with Voice Match -> Agree
 • Bạn nói vài lần ok google , hey google sau đó lưu lại
 • Quay lại màn hình chính và thử lại nhé

Leave a Reply