Thêm giao diện Avenger cho màn hình chờ AOD – Mi9

Hiểu lôm la là anh này đã thay đổi trong file MIUISYSTEMUI.APK phần nền đồng hồ ở màn hình AOD .Nhưng chưa có file để làm trở lại tùy chỉnh như ban đầu lên anh em ai muốn thử thì làm theo các bước dưới đây.File đính kèm mình để ở dưới nhé .
CÁC BƯỚC:

1. Boot to TWRP.
2. Mount /system in TWRP.
3. Flash zip.
4. Unmount /system.
5. Reboot.

VÀ ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ :

Đồng hồ tùy chỉnh màn hình AOD - AVENGERSTẢI VỀ :

Đồng hồ tùy chỉnh màn hình AOD - AVENGERS

test6.zip(9.66 MB, Downloads: 18)

Leave a Reply