[Xiaomi.eu] Cập nhật bản vá lỗi MIUI 11 V9.9.26 / V9.9.27 ver 2

xiaomi.eu_multi_MINote3_9.9.26_v11-9.zip< 10 mins ago1.6 GB733
xiaomi.eu_multi_MINote2_9.9.26_v11-8.0.zip< 10 mins ago1.4 GB130
xiaomi.eu_multi_MIMix_9.9.26_v11-8.0.zip< 10 mins ago1.3 GB159
xiaomi.eu_multi_MIMix3_9.9.26_v11-9.zip< 10 mins ago2.0 GB945
xiaomi.eu_multi_MIMix2_9.9.26_v11-9.zip< 10 mins ago1.6 GB725
xiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago1.9 GB854
xiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago1.7 GB1,022
xiaomi.eu_multi_MI9SE_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago2.0 GB996
xiaomi.eu_multi_MI9LiteMICC9_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago2.0 GB170
xiaomi.eu_multi_MI8SE_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago1.7 GB1,531
xiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago1.9 GB289
xiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.9.26_v11-9.zip< 30 mins ago1.7 GB1,962
xiaomi.eu_multi_MI8Explorer_9.9.26_v11-9.zip< 1 hour ago1.9 GB160
xiaomi.eu_multi_MI6_9.9.26_v11-9.zip< 1 hour ago1.5 GB1,647
xiaomi.eu_multi_MI6X_9.9.26_v11-9.zip< 1 hour ago1.7 GB1,045
xiaomi.eu_multi_MI5_9.9.26_v11-8.0.zip< 1 hour ago1.4 GB1,374
xiaomi.eu_multi_MI5X_9.9.26_v11-8.1.zip< 1 hour ago1.4 GB360
xiaomi.eu_multi_MI5S_9.9.26_v11-8.0.zip< 1 hour ago1.3 GB561
xiaomi.eu_multi_MI5SPlus_9.9.26_v11-8.0.zip< 1 hour ago1.4 GB304
xiaomi.eu_multi_HMNote7_9.9.26_v11-9.zip< 1 hour ago1.7 GB6,314
xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.9.26_v11-9.zip< 1 hour ago1.7 GB2,044
xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.9.26_v11-9.zip< 1 hour ago1.6 GB7,609
xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.9.26_v11-10.zip< 1 hour ago2.4 GB2,483
xiaomi.eu_multi_HMK20MI9T_9.9.26_v11-10.zip< 2 hours ago2.2 GB2,186
xiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.9.26_v11-9.zip< 2 hours ago1.5 GB1,529
xiaomi.eu_multi_HM5_9.9.26_v11-8.1.zip< 2 hours ago1.3 GB774
xiaomi.eu_multi_HM5Plus_9.9.26_v11-8.1.zip< 2 hours ago1.4 GB3,202
xiaomi.eu_multi_HM5A_9.9.26_v11-8.1.zip< 2 hours ago1.3 GB1,094
xiaomi.eu_multi_MI8_9.9.27_v11-9.zip< 9 hours ago1.9 GB

Change log

Fixes:
[ 9.9.26/27 ]
[x] System UI: Incorrect font in certain places and font weight animation isn’t working.
[x] Settings: Font weight setting is not available.
[x] Launcher: Home screen icons are too large.
[x] Downloads: The title in the actionbar is misaligned.
[x] Gallery: Wrong font is used in photo multi-selection mode.
[x] Clock: Wrong week day is shown in alarm screen and Morning report for certain locales.
[x] Camera: Camera app cannot be opened when DND is enabled. [Specific Android 9 devices, like Mi 6 and Mi 8 Lite]
[x] Performance: Noticeable lags/freezes on certain devices.
– Added missing PT-BR translation

Dịch :

[x]

UI hệ thống: Phông chữ không chính xác ở một số vị trí và hoạt ảnh trọng lượng phông chữ không hoạt động.

[x]

Cài đặt: Cài đặt trọng lượng phông chữ không khả dụng.

[x]

Trình khởi chạy: Biểu tượng màn hình chính quá lớn.

[x]

Tải xuống: Tiêu đề trong thanh hành động bị căn chỉnh sai.

[x]

Thư viện: Phông chữ sai được sử dụng trong chế độ đa lựa chọn ảnh.

[x]

Đồng hồ: Ngày trong tuần sai được hiển thị trong màn hình báo thức và báo cáo Buổi sáng cho một số địa điểm nhất định.

[x]

Camera: Không thể mở ứng dụng Camera khi DND được bật. [Các thiết bị Android 9 cụ thể, như Mi 6 và Mi 8 Lite]

[x]

Hiệu suất: Độ trễ / đóng băng đáng chú ý trên một số thiết bị nhất định.

  • Đã thêm bản dịch PT-BR bị thiếu
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply