[Xiaomi.eu] MIUI 11 v9.9.26

Lưu ý : Đã có tiếng việt , up qua TWRP

List device hỗ trợ

5BNCs1m

xiaomi.eu_multi_MINote3_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MINote2_9.9.26_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MIMix_9.9.26_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MIMix3_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMix2_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMix2S_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MIMAX3_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI9_9.9.26_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_MI9SE_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8SE_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8Pro_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8LITE_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI8Explorer_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI6_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI6X_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_MI5_9.9.26_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MI5X_9.9.26_v11-8.1.zipxiaomi.eu_multi_MI5S_9.9.26_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_MI5SPlus_9.9.26_v11-8.0.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_9.9.26_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_HMK20MI9T_9.9.26_v11-10.zipxiaomi.eu_multi_HM6Pro_9.9.26_v11-9.zipxiaomi.eu_multi_HM5_9.9.26_v11-8.1.zipxiaomi.eu_multi_HM5Plus_9.9.26_v11-8.1.zipxiaomi.eu_multi_HM5A_9.9.26_v11-8.1.zip

Leave a Reply