[Xiaomi.EU] MIUI 12 STABLE V12.0.1.0

xiaomi.eu_multi_MI9_V12.0.1.0.QFACNXM_v12-10.zip< 1 hour ago2.7 GB218
xiaomi.eu_multi_MI9Pro5G_V12.0.1.0.QFXCNXM_v12-10.zip< 1 hour ago2.8 GB109
xiaomi.eu_multi_MI10_V12.0.1.0.QJBCNXM_v12-10.zip< 1 hour ago3.3 GB526
xiaomi.eu_multi_MI10Pro_V12.0.1.0.QJACNXM_v12-10.zip< 1 hour ago3.3 GB1,131
xiaomi.eu_multi_HMK30_V12.0.2.0.QGHCNXM_v12-10.zip< 1 hour ago2.4 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK305G_V12.0.1.0.QGICNXM_v12-10.zip< 1 hour ago2.6 GB713
xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_V12.0.1.0.QFKCNXM_v12-10.zip< 1 hour ago2.7 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK20MI9T_V12.0.2.0.QFJCNXM_v12-10.zip< 1 hour ago2.4 GB1,139

Do link trên blog chủ yếu được dẫn về từ sourceforge nên nếu bạn muốn tải trên điện thoại thì nhớ click như hình là được :

IMG 20200617 102531

Leave a Reply