Đánh giá ROM Masik

1. Các AE nước ngoài đánh giá về rom Masik đây các bác. Ngon

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

2. Các AE nước ta đánh giá về rom Masik đây các bác

[​IMG]

Link dowload : https://sites.google.com/view/masikupdates/Update

Leave a Reply