Hướng dẫn cài google camera cho Redmi K20 Pro | Mi9t Pro chạy android 10

Yêu cầu :

Máy đã unlock nếu là hàng xách tay ( xem thêm cách unlock )

Đã có TWRP ( xem thêm cách cài TWRP )

Đã root ( xem thêm cách ROOT )

Bước 1 : Kích hoạt tính năng Cam2api

  • Cách 1 : Thêm dòng persist.camera.HAL3.enabled = 1 vào thư mục build.prop
  • Cách 2 : Cài đặt module qua magisk : Tải xuống

Bước 2 : tải file APK google camera cho Redmi K20 Pro | Mi9t Pro

Dowload : GCam_6.1.021_xcam6_beta11_Android_Q.apk

Leave a Reply