Làm thế nào để vừa kết nối wifi vừa phát wifi ?

Ở bài này, mình xin giới thiệu đến 1 tính năng mình mới phát hiện, không biết bạn nào biết chưa mà chưa thấy chia sẻ 

[K's Show Vol. 14] Tính năng mới - Vừa kết nối Wifi vừa phát Wifi

 Đó là tính năng “vừa kết nối wifi vừa phát wifi”

Tính năng này có nghĩa là máy bạn vừa kết nối dùng wfi nhưng vẫn phát wifi qua kết nối dữ liệu mạng di động cho người khác dùng luôn. Tính năng này khá hữu ích cho những máy có tầm bắt wifi thấp hơn máy mình, trong khi máy của mình có dùng 3G/4G. Tính hữu ích thực tế sẽ được các bạn kiểm chứng thêm, còn ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết thôi nhé 

[K's Show Vol. 14] Tính năng mới - Vừa kết nối Wifi vừa phát Wifi

Để sử dụng tính năng này, các bạn làm như sau: két bảng thông báo xuống, bật Wifi để mình dùng, bật Dữ liệu di động. Sau đó bật Điểm phát sóng lên cho đến khi có biểu tượng của Wifi và Điểm phát sóng trên thanh trạng thái. Như vậy là các bạn đã sử dụng được tính năng này rồi đấy 

[K's Show Vol. 14] Tính năng mới - Vừa kết nối Wifi vừa phát Wifi

[K's Show Vol. 14] Tính năng mới - Vừa kết nối Wifi vừa phát Wifi

Với những bạn chưa biết cài đặt Điểm kết nối di động thì các bạn vào Cài đặt – Điểm phát sóng di động – Thiết lập điểm phát sóng wifi di động.

  • Dòng SSID: các bạn đặt tên cho điểm phát
  • Dòng Bảo mật: các bạn có 02 tùy chọn: Không đặt mật khẩu và WPA2 PSK
  • Dòng mật khẩu: nhập mật khẩu của điểm phát di động
[K's Show Vol. 14] Tính năng mới - Vừa kết nối Wifi vừa phát Wifi

Leave a Reply