[MiRoom] Cập nhật MIUI 10 Stable V10.4 cho các dòng điện thoại Xiaomi

Vui lòng chọn phiên bản muốn tải

Mi6 MIUI V10.4.3.0.PCACNXM Android 9.0
MD5: 20c4ac100f6644735cae39015602fb56
 MiMIX2 MIUI V10.4.2.0.PDECNXM Android 9.0
MD5: 0128afca30ec84ae83556be67cedaaea
 MiNote3 MIUI V10.4.2.0.PCHCNXM Android 9.0
MD5: 82328ad8ff6abb1ec5f8248a8ae6077b

Leave a Reply