[Xiaomi.eu] MIUI 12 v20.4.30

Hello anh em, cuối cùng thì xiaomi.eu đã tung ra bản đầu tiên cho MIUI 12 , cùng trải nghiệm nhé

Đề cài được rom anh em vẫn cần thực hiện unlock và cài twrp nhé

Hướng dẫn : Cài TWRP cho xiaomi

xiaomi.eu_multi_HMNote5Pro_20.4.30_v12-9.zip< 1 hour ago1.8 GB0
xiaomi.eu_multi_MI6X_20.4.30_v12-9.zip< 2 hours ago1.9 GB0
xiaomi.eu_multi_MI8Explorer_20.4.30_v12-10.zip< 2 hours ago2.4 GB0
xiaomi.eu_multi_MI10_20.4.30_v12-10.zip< 3 hours ago3.3 GB0
xiaomi.eu_multi_MINote10_MICC9Pro_20.4.30_v12-10.zip< 3 hours ago2.6 GB0
xiaomi.eu_multi_MI8SE_20.4.30_v12-10.zip< 3 hours ago2.0 GB0
xiaomi.eu_multi_MI8LITE_20.4.30_v12-10.zip< 3 hours ago1.9 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK305G_20.4.30_v12-10.zip< 3 hours ago2.6 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_20.4.30_v12-10.zip< 3 hours ago2.7 GB0
xiaomi.eu_multi_MINote3_20.4.30_v12-9.zip< 4 hours ago1.8 GB0
xiaomi.eu_multi_MIMix3_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago2.4 GB0
xiaomi.eu_multi_MIMix2_20.4.30_v12-9.zip< 4 hours ago1.9 GB0
xiaomi.eu_multi_MIMix2S_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago2.3 GB0
xiaomi.eu_multi_MIMAX3_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago1.9 GB0
xiaomi.eu_multi_MI9_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago2.6 GB0
xiaomi.eu_multi_MI9SE_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago2.3 GB0
xiaomi.eu_multi_MI9Pro5G_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago2.7 GB0
xiaomi.eu_multi_MI9LiteMICC9_20.4.30_v12-10.zip< 4 hours ago2.3 GB0
xiaomi.eu_multi_MI8_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago2.3 GB0
xiaomi.eu_multi_MI8Pro_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago2.3 GB0
xiaomi.eu_multi_MI6_20.4.30_v12-9.zip< 5 hours ago1.9 GB0
xiaomi.eu_multi_MI10Pro_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago3.3 GB0
xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago2.0 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK30_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago2.5 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK30Pro_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago3.5 GB0
xiaomi.eu_multi_HMK20MI9T_20.4.30_v12-10.zip< 5 hours ago2.4 GB0

Leave a Reply