[Xiaomi.eu] MIUI 11 bản ổn định ( Stable )

Cuối cùng thì Xiaomi Eu đã tung ra phiên bản MIUI 11 ổn định ( hay còn gọi là stable ) cho các dòng máy

xiaomi.eu_multi_HM6Pro_V11.0.3.0.PDICNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_POCOF1_V11.0.5.0.PEJMIXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMS2_V11.0.1.0.PEFCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7_V11.0.3.0.PFGCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix2_V11.0.2.0.PDECNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI9LiteMICC9_V11.3.1.0.PFCCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI6_V11.0.2.0.PCACNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI9_V11.0.2.0.QFACNXM_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_HMK20ProMI9TPro_V11.0.2.0.QFKCNXM_v11-10.zip
xiaomi.eu_multi_HM7_V11.0.1.0.PFLCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8Pro_V11.0.2.0.PECCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8Explorer_V11.0.2.0.PEHCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix3_V11.0.3.0.PEECNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix2_V11.0.1.0.PDECNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI6_V11.0.1.0.PCACNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMAX3_V11.0.2.0.PEDCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI9SE_V11.0.3.0.PFBCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8SE_V11.0.3.0.PEBCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8LITE_V11.0.2.0.PDTCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7_V11.0.2.0.PFGCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMNote7Pro_V11.0.3.0.PFHCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MIMix2S_V11.0.2.0.PDGCNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_MI8_V11.0.3.0.PEACNXM_v11-9.zip
xiaomi.eu_multi_HMK20MI9T_V11.0.3.0.PFJCNXM_v11-9.zip
Totals: 24 Items

Các bản rom sẽ liên tục được cập nhật tại đây

Bonus hình ảnh mình cài mẫu lên em mi 8 😀

  • Screenshot 2019 10 10 19 03 51 045 com.android.settings
  • Screenshot 2019 10 10 22 11 52 175 com.antutu.ABenchMark
  • Screenshot 2019 10 10 22 16 01 238 com.antutu.ABenchMark
  • Screenshot 2019 10 10 22 17 06 713 com.miui .home

Leave a Reply