Cách cài Google Camera cho các dòng điện thoại XiaoMi

Yêu cầu : Thiết bị đã root

Bước 1 :

Các bạn kích hoạt Cam2Api bằng kích sửa file build.prop thêm dòng

persist.camera.HAL3.enabled=1

hoặc add modun qua magsik : Camera2 API Enabler.

Bước 2 :

TẢI XUỐNG

Leave a Reply