TWRP Recovery 3.3.1-x by LR team

TWRP Recovery từ nhóm Trung Quốc LR.TEAM với bản địa hóa từ DriffeX được cập nhật lên phiên bản 3.3.1-X  cho các thiết bị sau:

 • Mi9
 • Mi9 SE
 • Mi9T Pro / Redmi K20 Pro
 • Mi8
 • Mi8 SE
 • Mi8 Pro
 • Phiên bản Mi8 Explorer
 • Mi6
 • Mi6x
 • Mi MIX 3
 • Mi MIX 2s
 • Mi MIX 2
 • Mi lưu ý 3
 • Mi Max 3
 • CC9
 • CC9e
 • Redmi lưu ý 8
 • Redmi lưu ý 7
 • Redmi lưu ý 7 pro
 • Redmi lưu ý 5
 • Redmi 7a

Bạn có thể tải xuống bản cập nhật trong phần tương ứng của TWRP Recovery

Leave a Reply