[Xiaomi.EU] Max 3, Mi9SE ,MI8SE , MI8 LITE có bản cập nhật rom stable mới

image 1
Trên trang sourceforge đã có link cập nhật cho 4 máy


MIMAX3 v10.3.4.0 : Dowload

MI9SE v10.3.6.0 : Dowload

Mi8SE V10.3.2.0 : Dowload

Mi8LITE v10.3.7.0 : Dowload

Leave a Reply